Vodni doprinos

Kada gradite novi objekat, kao ja, dočekati će vas prilikom izdavanja građevinske dozvole dvije važne stavke koje morate platiti – komunalni i vodni doprinos.

O komunalnom doprinosu sam već pisao, a u ovoj objavi malo više o vodnom doprinosu.

Vodni doprinos je jedan od izvora sredstava za financiranje vodnoga gospodarstva i definiran je Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva.

Na što se i koliko plaća vodni doprinos?

Vodni doprinos se plaća na gradnju građevina za koje se zahtjev za izdavanje akta o dopuštenju građenja podnosi od 16. veljače 2006. godine.


Osnovica za plaćanje vodnog doprinosa iskazuje se u mom slučaju u m3 (volumna gradnja).

Vodni doprinos se plaća u 3 zone:

  • Zona A – Zagreb i zaštićeno obalno područje mora ( sukladno Zakonu o prostornom uređenju – NN 153/2013 – pojas kopna i otoka u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte)
  • Zona B – ostalo područje Hrvatske
  • Zona C – područja posebne državne skrbi

Visine vodnog doprinosa ovisi o vrsti građevina i naravno zoni gradnje. Moj objekat spada u Zonu A, jer će moja nova Kuća na moru u Rukavcu na otoku Visu biti udaljena manje od 1000 metara od obalne crte.

Iz tablice vidim da je cijena vodnog doprinosa u Zoni A za obiteljsku kuću do 400 m2 8,44 kune po m3, a kako će kuća imati oko 550 m3 ispada da će me vodni doprinos koštati 4.642,00 kune ili oko 620 eura.

Ako usporedim cijenu komunalnog doprinosa (8800 eura), onda cijena vodnog doprinosa i nije tako strašna, no u konačnici sve su to troškovi za koje se pitate imaju li uopće smisla i što sam ono točno dobio za taj novac?

Slijedeći tjedan se nalazim s arhitektom oko njegove vizije i prijedloga izgradnje kuće pa ću napokon ovdje otvoriti temu vizualnog i funkcionalnog izgleda moje kuće na moru.

Jedva čekam!!!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Možda će vam se svidjeti