Što se može graditi u Rukavcu?

Da bih se mogao odlučiti graditi tradicionalnu ili modernu kuću, kako sam pisao u prošloj objavi, zavirio sam u urbanističko-prostorno uređenje (UPU) naselja Rukavac kako bih stekao uvid što se uopće smije graditi u tom prostoru.

To je vrlo bitno, pa vodite brigu o tome prije nego vas vaša mašta odvede u krivom smjeru. Čitam tako u službenoj UPU dokumentaciji, koja je nadopunjena 2018. godine, da moja parcela u Grižama (brdski dio Rukavca) spada u cjelinu pretežno izgrađeni dio naselja.

Tu je moguće graditi kuću za odmor najviše do 300 m2 građevinske (bruto) površine, maksimalne visine 8 metara i to suteren, prizemlje i kat. U ovih 300 m2 spadaju sve građevine na pojedinoj čestici pa to znači i npr. bazen i sl…

Udaljenost moje kuće na moru od susjednih međa mora biti minimalno 3 metra, osim ako ne bude prozora prema susjedu većeg od 0,4 m2 i to fiksnog bez mogućnosti otvaranja. Tada može biti i manja udaljenost. Evo kako to izgleda u mom slučaju. Crveno su granice parcele, plavo granice izgradnje odmaknute 3 metra od međa.

Situacija na parceli u Rukavcu

Kaže dalje plan da horizontalni i vertikalni gabariti moje kućice i otvora na njoj, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s ambijentalnim vrijednostima sredine, usklađeni s mjerama zaštite kulturno – povijesnih cjelina i konzervatorskim smjernicama te sukladno najnovijim saznanjima i dostignućima upotrebe građevinskih proizvoda. Ma što god to značilo, zar ne!

Što se tiče tipa krovišta ono može biti koso ili ravno. Ako se odlučim za koso krovište (dvostrešno) ono će morati biti pokriveno kupom kanalicom, utorenim crijepom ili kamenom. Propis nadalje kaže da građevine suvremenog oblikovanja s ravnim krovom moraju imati cjelovita arhitektonska rješenja koja poštuju vrijednosti okolnih građevina i cjeline naselja.

Važan podatak je i da najmanje 30 % površine građevne čestice mora biti ozelenjeno što na mojih 306 m2 znači minimalno 92 m2 zelenila. Već se veselim sadnji viških limuna, naranči, mandarina, smokvi i rogača….

Kaže UPU da teren oko moje kuće iz snova, potporni zidovi, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled izgrađene strukture, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta te da najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

To mi se sviđa!

Što se tiče ograde, ona se može izvoditi i do 1,5 m visine u kombinaciji kamena, betona i metala ili ograde od punog zelenila, a ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati s unutrašnje strane (na građevnu česticu).

Ono što je također bitno, kaže UPU, potrebno je osigurati parking za svaku jedinicu u kući za barem jedno vozilo, što u slučaju moje tri etaže znači – ako ih budem gradio kao zasebne cjeline- parking za barem tri automobila.

Tu je i neizbježna septička jama jer kanalizacije za sada nema, obavezno vodonepropusna radi pražnjenja odvozom, što mislim da i nije baš slučaj s onima koje sam vidio u Rukavcu. Naime, jedan dio tih jama nema betonirano dno pa se recipijent ispušta u tlo.

Ekološki osviješten kakav jesam svakako ću investirati u najmoderniju bio septičku jamu u skladu s današnjim standardima gradnje.

I to su najbitnije stvari koje sam trebao znati kod promišljanja o vlastitoj kući na ovoj lokaciji.

Sad sam ipak malo pametniji, ali i vi, zar ne?

Dok ja slikam supruga Renata obavlja važan razgovor
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Možda će vam se svidjeti