Konačni oblik kuće na moru

Predajom dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole napokon su definirani točni podaci i o veličini parcele, koja je kao što sam već pisao mijenjala oblik i veličinu, te konačni oblik i dimenzije moje kuće na moru.

Idejni projekt i sadašnji projekt za dobivanje građevinske dozvole donekle odstupaju u dimenzijama pa je sad pravo vrijeme da prezentiram finalno rješenje. Evo detalja kako ih je opisao arhitekt u dokumentaciji.

Građevinska čestica je nepravilnog kvadratnog oblika, površine 304 m² i pozicionirana je glavnim osima u smjeru sjever-jug. Srednja širina građevinske čestice iznosi 16,35 m (sjever-jug) i 18,60 m (istok-zapad).

Građevinska čestica je u nagibu sjever-jug cca 30 stupnjeva, visinska razlika između najniže i najviše točke nadmorske visine unutar obuhvata građevne čestice (sjever-jug) iznosi cca 5,00 m. Sa sjeverne strane građevinske čestice nalazi se nerazvrstana cesta NC-VIS-157 na koju čestica ima pristup.

Stambena građevina je pravilnog kvadratnog oblika dim. 8,50 m x 8,50 m, na sjevernom i južnom pročelju dijelom je izlomljena i to – površina terase u suterenu i lođa na prizemlju i katu je uvučena u južno pročelje, dok je površina terase u prizemlju i lođe na 1. katu uvučena u sjeverno pročelje.

Stambena građevina je tlocrtne površine 81,00 m², najvećih dimenzija uključujući i konzolni pristup 8,50 m x 10,15 m, katnosti Su+Pr+1. Visina građevine mjereno od najniže kote uređenog terena uz pročelje građevine do vrha gotovih slojeva ravnog krova iznosi 8,00 m. GBP stambene (osnovne) građevine iznosi 184,95 m².

Pomoćna građevina otvoreni bazen sa strojarnicom je pravilnog pravokutnog oblika dim. 3,50 m x 8,50 m, tlocrtne površine 30,00 m², katnosti suteren. Visina pomoćne građevine građevine mjereno od najniže kote uređenog terena uz pročelje građevine do vrha gotovih slojeva ravnog krova strojarnice iznosi 2,15 m. GBP pomoćne građevine iznosi 10,40 m².

Na etaži 1. kata smještene su spavaća soba 3 i spavaća soba 4 sa vlastitim kupaonicama 4 i 5. Spavaće sobe imaju pristup lođi sa južne strane i izlaz na konzolni pristup sa sjeverne strane. Spavaćim sobama se pristupa iz hodnika koji vodi u ulazni predprostor 1 u kojemu je smješteno stubište za pristup ravnom krovu. Iz hodnika se također pristupa ulaznom predprostoru 2 u kojemu je smješteno stubište za pristup etaži prizemlja.

Na etaži prizemlja u otvorenom prostoru između dva “bloka” nalaze se dnevni boravak, kuhinja i blagovaonica, koji imaju pristup na južnu lođu i sjevernu natkrivenu terasu. Unutar “blokova” nalaze se ostava, kupaonica 3, stubište koje vodi na 1.kat i stubište koje vodi u suteren. Natkrivena sjeverna terasa prizemlja povezana je sa nenatkrivenim terasama koje se nalaze na istom nivou, sa kojih se pristupa sjevernom i južnom stubištu u terenu i kaskadnim terasama – tribinama te otvorenom bazenu tj. sunčalištu ispod kojeg se nalazi strojarnica kojoj se pristupa sa okna u podu sunčališta.

Na etaži suterena smještene su spavaća soba 1 i spavaća soba 2 sa vlastitim kupaonicama 1 i 2 . Spavaće sobe imaju pristup poluukopanoj terasi sa južne strane. Spavaćim sobama se pristupa sa etaže prizemlja, iz stubišta – hodnika 1 iz kojeg se također pristupa spremištu.

U slijedećim nastavcima ovog bloga predstavit ću i ostala rješenja koja su sadržana u dokumentaciji za izdavanje građevinske dozvole, a do tada živjeli!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Možda će vam se svidjeti