Projekat mehaničke otpornosti i stabilnosti

U sklopu projekata za dobivanje građevinske dozvole jedan od pet projekata čini projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije moje kuće na moru.

Važan je to dio projekta, posebice kad vidimo kakve užase su stvorili potresi u okolici Zagreba, a na potrese nije imun niti Vis. Tako se vodila briga o potresnom opterećenju koje je za Vis 0,22. Primjerice Zagreb ima opterećenje od 0,26.

Kako na Visu, uostalom kao i na cijelom Jadranu, pušu snažni vjetrovi bilo je potrebno u projektiranju voditi brigu i o tom segmentu. Kako je Rukavac okrenut prema jugu najjači vjetrovi su upravo južni pa je to i vidljivo na slici opterećenja konstrukcije građevine na ovoj slici jer je u crvenoj boji južni dio pročelja zgrade.

Možda nećete vjerovati ali se kod projektiranja građevinskih konstrukcija i za otok Vis vodi briga i o snježnom opterećenju zgrade.

Tako je moja kuća na moru (ali i cijeli Vis) u području C, a pošto se nalazi na nadmorskoj visini manjoj od 100 metara opterećenje snijegom je 0,45 kN/m2.

Kad je projektant kuće sve to ubacio u izračun odredio je debljine zidova i armiranobetonskih ploča te klase betona i vrsta armatura.

TEMELJI
Temelji stambene građevine su armiranobetonski, temeljna ploča debljine 30 cm. Svi temelji su izgrađeni od betona klase C30/37 armirani armaturom tipa B-500B.
Temelji bazena sa strojarnicom su armiranobetonski, temeljna ploča debljine 25 cm. Svi temelji su izgrađeni od betona klase C30/37 armirani armaturom tipa B-500B.


STUPOVI
Svi stupovi stambene građevine su armiranobetonski, kvadratnog poprečnog presjeka. Presjeci stupova su 20×20 cm. Svi stupovi su izgrađeni od betona klase C30/37 armirani armaturom tipa B-500B.
Svi stupovi bazena sa strojarnicom su armiranobetonski, kvadratnog poprečnog presjeka. Presjeci stupova su 25×25 cm. Svi stupovi su izgrađeni od betona klase C30/37 armirani armaturom tipa B-500B.


GREDE
Sve grede stambene građevine su armiranobetonske, pravokutne, dimenzija 20×50 ili 20×55 cm. Sve grede su izgrađene od betona klase C30/37 armirane armaturom tipa B-500B.
Sve grede bazena su armiranobetonske, pravokutne, dimenzija 25×30 cm. Sve grede su izgrađene od betona klase C30/37 armirane armaturom tipa B-500B.


MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA
Sve armiranobetonske ploče stambene građevine su monolitne, debljine 16 cm. Armiranobetonske ploče izgrađene su od betona klase C30/37 armirane armaturom tipa B-500B.
Armiranobetonska ploča strojarnice bazena je monolitna, debljine 15 cm. Armiranobetonske ploče izgrađene su od betona klase C30/37 armirane armaturom tipa B-500B.


ZIDOVI
Novoprojektirani konstruktivni zidovi su izgrađeni kao ispune unutar okvira od armiranobetonskih elemenata. Osnovni elementi od kojih je predviđeno ziđe je armirani beton. Debljina zidova stambene građevine je 20 cm.

Debljina zidova bazena sa strojarnicom je 25 cm. Svi zidovi su izgrađeni od betona klase C30/37, armirani armaturom tipa B-500B.

Naravno, izvođači radova morat će voditi brigu o poštivanju propisanih normi i dokazivanju kvalitete betona i radova ali to je tema za neku drugu objavu.

Supruga Renata i ja na Humu s pogledom na Komižu
1 comment
  1. Kao inženjer strojarstva u potpunosti podržavam pristup da se konstrukcija mora projektirati i izračunati prema određenim vrijednostima i pravilima struke.
    Ali onda ostanem iznenađen da su sve vrijednosti potpuno iste kao i moja 3-etažna kuća koja je građena u Zagrebu 😲
    S obzirom da je Zagreb u jačem potresnom području, te mora moći izdržati veće opterećenje snijega na ravnom krovu, da li je Vaša kuća pre-projektirana?
    Možda su vrijednosti 30cm temeljna ploča, stupovi 20x20cm, grede 20x50cm itd. minimalne vrijednosti u građevini, pa se jednostavno ovakva betonska rešetka mora napraviti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Možda će vam se svidjeti